Het realiseren van veel betere en bovendien schone stadslogistiek wordt de komende jaren in vrijwel elke stad en plaats een belangrijk onderwerp. Wij hebben al enkele leden die zich daarmee bezighouden, zoals Rolling the City en Blue-Hub. Maar locale en provinciale overheden zoeken ook actief naar goede, ervaren en onafhankelijke adviseurs.

Wij spraken een aantal keren met zo’n adviseur, Michael van Wijngaarden van www.4slogistiek.nl en wij kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat we elkaar  versterken. Dus werd Michael lid van de EV Coöperatie U.A. Hij sloot zich vervolgens ook aan bij ZES25, het nieuwe platform voor bedrijven en organisaties die werken aan Zero-emissie Stadslogistiek en adviseerde ons hetzelfde te doen. Zo geschiedde.

Binnen www.zes25.nl hebben zich allerlei organisaties en adviseurs gebundeld die de komende jaren voor gemeenten en bedrijven echt het verschil kunnen maken. Zij willen gezamenlijk laten zien dat zero-emissie stadslogistiek, het streven van een aantal gemeenten, echt haalbaar is. Momenteel wordt nationaal de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek opgesteld, in vervolg op het Klimaatakkoord. Daarin dreigen op initiatief van nationale branche- en belangenorganisaties enkele overgangsregelingen en uitzonderingen opgenomen te worden.Die regelingen halen feitelijk de totale klimaatambitie stadslogistiek onderuit. Terwijl veel bedrijven al toewerken naar invoering van zero-emissie stadslogistiek in 2025. Zij gaan er voor. Juist die bedrijven zijn te weinig zichtbaar en worden niet voldoende gehoord. Zij kunnen door deze actie gezamenlijk hun stem laten horen.

ZES25 is een platform voor ondernemers die snelheid willen maken met nul-emissie stadslogistiek. Met dit platform geven zij hun belang en ambitie een stem. Er zijn geen bestuur en statuten. ZES25 een spontaan initiatief van ondernemers die elkaar kennen vanuit de landelijke netwerken voor stadslogistiek. In eerste instantie is het bedoeld om te voorkomen dat er vertragingen en drempels in de uitvoeringsagenda worden ingebouwd. Als er veel goede respons uit het veld komt en er resultaten geboekt worden, kan het platform een basis zijn voor een meer structurele organisatie. Bij ZES25 kan iedereen zich aansluiten die bedrijfsmatig te maken heeft met logistiek in binnensteden en die zich inzet om emissie effectief terug te brengen naar nul in 2025.

Er is geen limitatieve lijst, maar gedacht wordt aan verladers, logistieke dienstverleners, groothandels, producenten of verhuurders van voertuigen, leveranciers van laadinfrastructuur, fietskoeriers, stadshubs, maar ook winkel- of bouwbedrijven, ZZP’ers, city-managers et cetera. Want er zijn natuurlijk sterke brancheorganisaties, zoals TLN, Evofenedex of RAI-automotive industry.nl die actief deelnemen aan de netwerken voor nul-emissie stadsdistributie. Binnen deze organisaties zijn er verschillende stromingen die elk hun eigen accenten leggen.
ZES25 keert zich niet tegen deze organisaties, maar wil de ‘groene stromen’ een steuntje in de rug geven. ZES25 wil als ene platform voor ondernemers met iedereen samenwerken voor goed resultaat. We zijn blij als gemeenten, organisaties of particulieren hun steun voor de inzet van ZES25 uitspreken. Als we veel reacties krijgen gaan we een goede vorm zoeken om dat vast te leggen en zichtbaar te maken. En dan kunnen we daadwerkelijk in 20205 1,0 Megaton CO2 besparen in de Stadslogistiek!

 

nl_NLNederlands